خبر
خبر

بازدید نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه‌های طرح شهید‌سلیمانی در آموزش و پرورش مهریز

بازدید نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه‌های طرح شهید‌سلیمانی در آموزش و پرورش مهریز


نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه‌های ورزشی طرح شهید‌سلیمانی در آموزش و پرورش مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز نماینده وزارت آموزش و پرورش از دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزرات از مدارس مجری طرح شهید‌ سلیمانی در مهریز بازدید کرد.

جمشید جلیلوند نماینده وزارت آموزش و پرورش به همراه شبانی  معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و سید کاظم حسینی المدواری مدیر آموزش و پرورش مهریزاز مدارس مجری طرح شهید سلیمانی و فضای اجرای این طرح ها بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید ناظر وزارتی ضمن بازدید از روند کار و چگونگی اجرای پروژه ها با تاکید بر این نکته که هدف از اجرای طرح، تقویت نگاه و توجه دانش آموزان به امر ورزش و فعالیت های متنوع آن است، گفت: احداث سالن های ورزشی و چمن های مصنوعی موجب شکوفایی استعدادها و تقویت نشاط در بین دانش آموزان خواهد شد

آدرس کوتاه :