نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده کمیساریای سازمان ملل از پروژه آموزشی مهریز

بازدید نماینده کمیساریای سازمان ملل از پروژه آموزشی مهریز


نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد از پروژه آموزشی مهریزبازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد و نماینده اداره کل اتباع خارجی استان با حضور در مهریز از پروژه ساخت دبستان اتباع شهرستان بازدید کردند

در این بازدید که مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز حضور داشت، روند اجرا و احداث مدرسه برای آنها تشریح شد.