خبر
خبر

بازدید یکروزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز

بازدید یکروزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز


در راستای کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی
در راستای کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و تیم همراه از مدارس مهریز بازدید کردند.

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش مهریز ، " سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورشش استان یزد، رئیس اداره دوره اول ابتدایی کارشناس مسئول حوزه آموزش ابتدایی و آزمونگران طرح خوانا  از روند فعالیت های آموزشی در مدارس ابتدایی مهریز بازدید نمودند.

در ابتدا معاونت آموزش ابتدایی اداره کل با حضور در دبستان دخترانه یاووران مهدی(عج) از برگزاری پس آزمون بسته تحولی طرح خوانا بازدید نمود.

حضور در مراسم اختتامیه کلاسهای پیش دبستانی و تجلیل از مربیان مراکز پیش دبستانی، بازدید از مدارس شهری و روستایی و یک مدرسه روستایی در طزنج  از دیگر برنامه های سفر یکروزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورشش استان یزد به مهریز بود.

 

آدرس کوتاه :