نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برتری دانش آموزان مهریزی در طرح ترغیب مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن95

برتری دانش آموزان مهریزی در طرح ترغیب مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن95


مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان مهریزگفت: دانش آموزان مهریزی در طرح ترغیب مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 موفق به کسب رتبه برتر استان یزد شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش ‌و پرورش شهرستان مهریزگفت: در جریان برگزاری سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 دانش آموزان مهریزی در ترغیب اولیای خود جهت ثبت‌نام اینترنتی حائز رتبه برتر استان شدند.

سید علی کارآموز افزود: آموزشگاههای ابتدایی شاهد دانش، شاهد علی ابن ابیطالب(ع)،  15 خرداد، مهدیه بهادران، متوسطه دور اول شهید صلواتی و دکتر احمد زارعزاده مهریز پنج آموشگاه برتر شهرستان مهریز هستند که اولیای دانش آموزان آن مشارکت صددرصدی در ثبت نام اینترنتی داشته اند.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای تجلیل از  مدارسی که فعالیت مطلوبی انجام داده‌اند، پاداش در نظر گرفته که این پاداش‌ها به‌حساب مدارس واریز شده است

مدیر آموزش ‌و پرورش شهرستان مهریز در پایان از همکاری مدیران مدارس و همه دست‌اندرکاران طرح سرشماری نفوس و مسکن تقدیر کرد.