نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه یک روز با انجمن در مهریز برگزار شد

برنامه یک روز با انجمن در مهریز برگزار شد


برنامه یک روز با انجمن با حضور رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش برنامه یک روز با انجمن با حضور آقای ابراهیم پیمان فر رئیس اداره انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرش استان یزد در مهریز بر گزار شد.

حضور در شورای معاونین آموزش و پرورش مهریز، برگزاری نشست با مدیران مدارس، افتتاح مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند مهریز، حضور در جمع اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان مطهره، و شرکت در همایش روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس مهریز از برنامه های حضور یکروزه رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان مهریز در قالب برنامه یک روز با انجمن بود.