نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی بازارچه کار و فناوری دانش آموزان هنرمند دبیرستان نمونه مطهره مهریز

برپایی بازارچه کار و فناوری دانش آموزان هنرمند دبیرستان نمونه مطهره مهریز


بازارچه کار و فناوری دانش آموزان هنرمند دبیرستان نمونه مطهره مهریز برپا شد.

دانش آموزان دبیرستان نمونه مطهره مهریز در یک روز شاد و به یاد ماندنی و در فعالیت گروهی بیش از 50 نوع از انواع هنرهای دستی و آشپزی خود را در بازارچه یک روزه کار و فناوری به نمایش گذاشتند.

هدف از ایجاد این بازارچه که مورد بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز و کارشناسان مدیریت قرار گرفت  آشنایی دانش آموزان با انواع مشاغل و نیازسنجی، شناسایی توانایی دانش آموزان، آموزش کار جمعی و همکاری در فعالیت ها و در نهایت کسب روزی حلال عنوان شده است.