نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگرزاری نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان ثارالله

برگرزاری نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهرستان در دبیرستان ثارالله


دانش آموزان دبیرستان ثارالله مهریز نماز جماعت ظهرو عصر خود را به امامت امام جمعه شهرستان برگزار نمودند.

دانش آموزان دبیرستان ثارالله مهریز نماز جماعت ظهرو عصر خود را به امامت امام جمعه شهرستان برگزار نمودند.

همچنین در جلسه ای با حضور امام جمعه و  مدیر آموزش و پرورش شهرستان اعضای انجمن اولیاء و مربیان این آموزشگاه  مسائل و مشکلات آموزشگاه را بیان نمودند .