نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی در مهریز

برگزاری آزمون علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی در مهریز


همزمان با استان، آزمون تئوری مرحله رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی مدارس مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز همزمان با سراسر استان یزد، آزمون تئوری مرحله رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی مدارس مهریزدر سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.

برگزیدگان این آزمون که با هدف توانمندسازی و ارتقاء سطح علمي و عملي معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پايه برگزار می‌شود به مرحله استانی راه پیدا  می کنند.

گفتنی است رقابت های علمی وتخصصی معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه در سطح منطقه ،استان و كشور تحت عنوان يك دوره آموزشي علمي و عملي و در قالب ضمن خدمت 16 ساعته برای شرکت‌کنندگان این دوره برگزار می شود .