خبر
خبر

برگزاری آزمون هماهنگ متوسطه دوره اول شهرستان مهریز

برگزاری آزمون هماهنگ متوسطه دوره اول شهرستان مهریز


به منظور سنجش میزان توانایی علمی دانش آموزان
آزمون هماهنگ(سنجش عملکرد تحصیلی) متوسطه دوره اول شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز به منظور سنجش میزان توانایی عملی دانش آموزان و ایجاد آمادگی لازم برای شرکت در امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه دوره اول شهرستان برگزار شد.

لازم به توضیح است کارنامه این آزمون برای همه دانش آموزان صادر و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

 

آدرس کوتاه :