نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان در مهریز

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان در مهریز


آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عومی آموزش و پرورش مهریز آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان دردو حوزه امتحانی در دبیرستان نمونه بنت الهدی مهریز برگزار ‌شد.

در این آزمون دانش آموزان به مدت ۶۰ دقیقه و دردو بخش تستی و تشریحی به ۶۵ سئوال پاسخ دادند.

95 دانش آموزان دخترو پسردر این آزمون با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 63 نفر پسر و 32 نفر دخترهستند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاون آموزشی مدیریت از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.