نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مهریز

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مهریز


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی امروز همزمان با سراسر کشور در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز  در این آزمون 624 دانش آموز شرکت داشتند که از این تعداد 359 دانش آموز در دوره اول متوسطه و 264 دانش آموز در دوره دوم متوسطه بودند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در حاشیه بازدید از حوزه های اژمون گفت:از مجموع شرکت کنندگان در دوره اول متوسطه 190 نفر پسر و 170 دختر و همچنین از مجموع شرکت کنندکان در دوره دوم متوسطه 117 نفر پسر و 147 نفر دختر بودند.

سید علی کارآموز با بیان اینکه دانش آموزان در 2حوزه آزمون دوره اول متوسطه و 2حوزه آزمون دوره دوم متوسطه برای ورود به مدارس نمونه دولتی با یکدیگر به رقابت پرداختند گفت: از این تعداد 180 نفر در مدارس نمونه دولتی پذیرفته خواهند شد.

گفتنی است: شهرستان مهریز  دارای 9000 نفر دانش آموز است که در صد آموزشگاه به تحصیل مشغول هستند.