خبر
خبر

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مهریز

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مهریز


پروژه مهر1400
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی امروز همزمان با سراسر کشور در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز  در این آزمون ۳۰۵دانش اموزورودی پایه دهم متوسطه شرکت داشتند ،
مدیر آموزش و پرورش مهریز در حاشیه بازدید از حوزه های اژمون گفت: از مجموع شرکت کنندکان در دوره دوم متوسطه ۱۲۵نفر پسر و ۱۸۰نفردختر بودند.
 
سید کاظم حسینی المدواری با بیان اینکه دانش آموزان  در۳حوزه یک حوزه برای پسران ودو حوزه برای دختران درآزمون دوره دوم متوسطه برای ورود به مدارس نمونه دولتی با یکدیگر به رقابت پرداختند گفت: از این تعداد ۱۰۸نفردر مدارس نمونه دولتی پذیرفته خواهند شد.
 
گفتنی است: شهرستان مهریز  دارای ۱۲۰۰۰ نفر دانش آموز است که در صدوده آموزشگاه به تحصیل مشغول هستند.
آدرس کوتاه :