نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز

برگزاری آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز


آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز برگزار شد

آیین مهر عاطفه ها در کلیه مدارس مهریز و به صورت نمادین با حضور مسئولین شهرستان در دبستان حجتیه مهریز برگزار شد.