نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مدیران مدارس شبانه روزی مهریز

برگزاری جلسه توجیهی مدیران مدارس شبانه روزی مهریز


جلسه ی توجیهی مدیران مدارس شبانه روزی مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

جلسه ی توجیهی مدیران مدارس شبانه روزی مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.