خبر
خبر

برگزاری جلسه مشترک روسای ادارات ثبت اسناد و املاک، بنیادمسکن ،راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مهریز

برگزاری جلسه مشترک روسای ادارات ثبت اسناد و املاک، بنیادمسکن ،راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مهریز


جلسه مشترک روسای ادارات، ثبت اسناد و املاک، بنیادمسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و  به منظور تسریع در مستند سازی اراضی و املاک فاقد سند آموزش و پرورش جلسه مشترک روسای ادارات، ثبت اسناد و املاک، مسکن انقلاب اسلامی، اداره راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مهریز در دفتر مدیریت برگزار شد تا در حصوص تسهیل در اخذ اسناد مالکیت آموزش و پرورش هم اندیشی گردد.

در این جلسه مدیر آموزش و پرورش مهریز ضمن ارائه گزارشی در خصوص اسناد مالکیت اخذ شده در سالهای قبل از روسای ادارات ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه وشهرسازی به علت همکاری در اخذ اسناد مالکیت تشکر نمود و سپس در ادامه به اهمیت تسریع در اخذ اسناد مالکیت و تعیین تکلیف املاک تحت تصرف آموزش و پرورش پرداخت.

در ادامه روسای ادارات ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی به بیان راهکارهای قانونی برای تسهیل در اخذ اسناد مالکیت پرداختند و برای تسریع در اخذ اسناد مالکیت آموزش و پرورش اعلام آمادگی نمودند.

 

آدرس کوتاه :