نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات نوبت اول مدارس استان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات نوبت اول مدارس استان


جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات نوبت اول مدرس استان با حضور مدیرکل، معاونین و روسای بعضی از مناطق استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این نشست موضوعات و مسائل امتحانات نوبت اول مدارس ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و بزرگسالان مطرح شد .

همچنین راهکارهای لازم برای حضوری یا غیر حضوری برگزارشدن امتحانات بررسی شد و بازه زمانی برگزاری امتحانات طبق آیین نامه آموزشی در دی ماه مقرر گردید .

گفتنی است تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری و موارد مربوط به آن در جلسات بعدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .