خبر
خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی معلمان تربیت بدنی مهریز

برگزاری جلسه هم اندیشی معلمان تربیت بدنی مهریز


با حضور معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
جلسه هم اندیشی معلمان تربیت بدنی مهریز با حضور معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مهریز، جلسه هم اندیشی معلمان تربیت بدنی مهریز با حضور "خلیلی" معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، برگزار گردید.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه با تقدیر از زحمات همکاران تربیت بدنی در طول سال تحصیلی به ویژه در فضای مجازی گفت:در راستای علمیاتی نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر "تحصیل، تهذیب و ورزش" و تحقق اهداف درس تربیت بدنی و ایجاد نشاط وشادابی دربین دانش آموزان وشناسایی دانش آموزان مستعد باید درس تربیت بدنی مدارس به بهترین نحوممکن اجرا شوند .

مصطفی خلیلی افزود: ورزش‌ در‌ زندگی ‌دانش‌آموزان‌ از‌ جایگاهی‌ ویژه ای ‌برخوردار ‌است و از ‌آنجا که دانش‌آموزان‌ در ‌دوران تحصیل‌ به دلیل‌ موقعیت ‌سنی‌ این ‌دوره که از‌ همه جهت ‌نیازمند ‌تقویت ‌‌جسمی ‌‌می‌باشند باید از‌ راه‌های‌ گوناگون ‌این نیاز را تأمین کرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در امر ورزش دانش‌آموزی از اولویت‌های آموزش و پرورش است و مناسب‌سازی فضا و تنوع برنامه‌های ورزشی موجب شادابی و پویایی هر چه بیشتر دانش‌آموزان می شود.

وی در ادامه در مورد ارزشیابی درس تربیت بدنی، کانون های ورزشی، اهمیت درس تربیت بدنی  توضیحاتی ارائه نمود.

معلمان تربیت بدنی مهریز در این نشست که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد؛ مشکلات، نیازها و مسائل پیش روی حوزه تربیت بدنی در مدارس را با معاونت اداره کل مطرح نمودند.

 

آدرس کوتاه :