نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره درس پژوهی در مهریز

برگزاری دوره درس پژوهی در مهریز


دوره ضمن خدمت درس پژوهی ویژه معلمین مدارس ابتدایی در مهریز برگزار شد.

کارگاه آموزشی «درس پژوهی »ویژه ی همکاران مجری طرح مدارس ابتدائی  به منظور آشنایی همکاران با اهداف  نوین تدریس ونحوه اجرای درکلاس جهت بهبود کیفیت اجرا در کانون شهید کشاورزی برگزارشد.

این دوره به مدت 18 ساعت در 3 جلسه ی 4ساعته برگزار می گردد.

آشنایی با مفهوم درس پژوهي و درس كاوي، آشنایی با منابع موجود در رابطه با درس پژوهي در ايران، آشنایی با مورد كاوي درس پژوهي در چند كشور ، استفاده از درس پژوهي براي بهسازي آموزش و غني سازي يادگيري، آشنایی با روش هاي مطالعه و پژوهش و توليد دانش در فرايند درس پژوهي، آشنایی با چرخه درس پژوهي، دستیابی به مهارت تشخيص مسئله و انتخاب موضوع درس پژوهي، دستیابی به مهارت مشاهده در فرايند درس پژوهي و دستیابی به مهارت سهيم شدن در نتايج و گزارش نويسي در درس پژوهي از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره می باشد.