نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت در مهریز

برگزاری دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت در مهریز


دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت ویژه مدیران مقطع متوسطه و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت ویژه مدیران مجری طرح تعالی مدیریت و کارشناسان اداری با حضور "دهشیری" مدرس دوره به مدت 16ساعت در محل مدیریت برگزار شد.

"کارآموز" مدیر آموزش و پرورش مهریز به اتفاق" سادات" کارشناس ضمن خدمت از روند اجرای دوره  ضمن خدمت تعالی مدیریت بازدید نمود و از حضور مدیران وکارشناسان و برگزارکنندگان این دوره آموزشی تقدیر نمود.