نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل در مهریز

برگزاری دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل در مهریز


دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل با همکاری واحد حراست آموزش و پرورش مهریز ویژه ی نیروهای خدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل با همکاری واحد حراست آموزش و پرورش مهریز ویژه ی نیروهای خدماتی به مدت 12 ساعت برگزار شد.

هدف ازبرگزاری این دوره که در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد آشنایی فراگیران با راهکارهای اجرایی پدافند غیرعامل می باشد.