نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم خانه در مدرسه ویژه بازگشایی مدارس شبانه روزی مهریز

برگزاری مراسم خانه در مدرسه ویژه بازگشایی مدارس شبانه روزی مهریز


راسم خانه در مدرسه ویژه بازگشایی مدارس شبانه روزی مهریز برگزار شد.

مراسم  خانه در مدرسه ویژه بازگشایی مدارس شبانه روزی مهریز با حضور مدیر اموزش و پرورش ومعاونین مدیریت در هنرستان شبانه روزی هنرستان شهید بهشتی برگزار شد.

با به بصدا در آمودن زنگ خانه در مدرسه  ۵۰ دانش اموز این هنرستان شبانه روزی سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

امروز نزدیک به دویست وبیست دانش آموز در ۶ آموزشگاه شبانه روزی مهریز مشغول به تحصیل شدند.