نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی در مهریز

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی در مهریز


مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی در پژوهشسرای دانش آموزی مهریز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی ویژه دانش آموزان پایه هفتم مدارس متوسطه اول  مهریز در محل پژوهشسرای دانش آموزی آیت الله خاتمی شهرستان برگزار گردید.

ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای شرکت در مسابقات آزمایشگاهی خوارزمی ،بهبود فعالیت های آزمایشگاهی واحدهای آموزشی و پژوهشسرای دانش آموزی، ایجاد زمینه رشد و ارتقاء توانمندی های علمی دانش آموزان، تقویت مهارت های ذهنی و روانی حرکتی و اشاعه فعالیت های آزمایشگاهی و دست ورزی های دبیران و دانش آموزان از اهداف برگزاری این مسابقات می باشد.
گفتنی است نفرات برتر به مسابقات استانی اعزام می شوند.