خبر
خبر

برگزاری همایش هم اندیشی و کارگاه آموزشی طرح داناب در مهریز

برگزاری همایش هم اندیشی و کارگاه آموزشی طرح داناب در مهریز


همایش هم اندیشی و کارگاه آموزشی طرح داناب در مهریز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در این گردهمایی که مدیران مدارس متوسطه دور اول و رابطین طرح حضور داشتند ضمن تشکر از برگزاری جلسات این چنینی این طرح را از موفق ترین و پر اهمیت ترین طرحهای در حال اجراء در مدارس عنوان نمود.

سید کاظم حسینی المدواری توجه به آموزه های دینی و اخلاقی را با توجه به سفارشهای متعدد قرآن کریم از واجبات دانسته و از مدیران مدارس و رابطین طرح داناب خواست این طرح را با نگاهی کارشناسانه در مدارس خود برگزار نمایند.

وی بر هماهنگ سازی در زمینه حفاظت از منابع آب تأکید کرد و ضمن استقبال از برگزاری این طرح در مدارس شهرستان خواستار همکاری مدیران در احرای این طرح گردید.

کارشناسان آب منطقه ای یزد نیز در این گردهمایی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان و تشریح سیمای کلی منابع آب ابعاد مختلف طرح ملی دانش آموزی داناب را تشریح و راه عبور از بحران آبی را کمک جستن از قشر فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگی تمام سطوح جامعه علی الخصوص دانش آموزان دانستند.

در ادامه در خصوص چگونگی اجرای طرح داناب در سال جاری در شهرستان براساس شیوه نامه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در پایان این مراسم از رابطین برتر طرح داناب در شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

آدرس کوتاه :