نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی با تدریس عملی در مهریز

برگزاری کارگاه آموزشی با تدریس عملی در مهریز


نهمین کارگاه آموزشی با تدریس عملی در دبستان آیت ا... خامنه ای مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز کارگاه آموزشی فارسی با تدریس عملی توسط معلمین ابتدایی در دبستان ایت ا... خامنه ای گردکوه مهریز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یکروزه معلمین با جدیدترین روشهای ندریس درس فارسی آشنا شدند.

مدیر آموزش و پرورش . معاون آموزشی مدیریت ضمن حضور در این کارگاه از معلمین شرکت کننده و برگزار کنندگان این کارگاه آموزشی تقدیر نمودند.