نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی کیفیت بخشی مدارس شاهد مهریز

برگزاری کارگاه آموزشی کیفیت بخشی مدارس شاهد مهریز


کارگاه آموزشی کیفیت بخشی مدارس شاهد مهریزبا حضور مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در مهریز برگزار شد.

کارگاه آموزشی کیفیت بخشی امور آموزشی،پرورشی و اجرایی مدارس شاهد مهریزبا حضور60 نفر از مدیران و آموزگاران مدارس شاهد مهریز در پردیس شکیب مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت در این نشست به نقش مدیران،کادر و آموزگاران در اداره مدارس شاهد اشاره نمود و گفت : کیفیت بخشی رکن اصلی افزایش توانایی دانش آموزان است و از کادر مدارس خواست به این امرتوجه جدی داشته باشند .

" محمد رضا رزاقی " افزود: یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت" مدرسه" است و در مدرسه مهم ترین رکن کارکنان مدارس هستند که باید در ارتقای سطح کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان برنامه ریزی نمایند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این کارگاه ضمن خیر مقدم به مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت در رابطه با کیفیت بخشی و اجرای سند تحول بنیادین به ایراد سخن پرداخت.