نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه زنده آموزشی ابتدایی مهریز

برگزاری کارگاه زنده آموزشی ابتدایی مهریز


کارگاه زنده آموزشی پایه سوم ابتدایی مهریز در دبستان شاهد علی بن ابیطالب برگزار شد.

 کارگاه زنده آموزشی پایه سوم ابتدایی مهریز در دبستان شاهد علی بن ابیطالب برگزار شد.

در این جلسه هم اندیشی ،بررسی محاسن و ارائه راهکارهای مناسب آموزشی توسط آموزگاران انجام شد. همچنین کارگاه آموزشی پایه اول تا ششم ابتدایی با هدف انتقال تجربیات وتبادل اطلاعات با حضور سرگروههای  استان  در دبستان آزادگان مهریز برگزار شد.
مدیر اموزش وپرورش ومعاون اموزشی مدیریت از برگزاری این کارگاه اموزشی بازدید نمودند.