نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان مسابقات پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در مهریز تجلیل شدند

برگزیدگان مسابقات پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در مهریز تجلیل شدند


طی آیینی با حضور فرماندار مهریز ومدیر آموزش و پرورش از فرهنگیان و دانش آموزان برگزیده مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری در مهریز تجلیل به عمل آمد.

طی آیینی با حضور فرماندار مهریز ومدیر آموزش و پرورش از فرهنگیان و دانش آموزان برگزیده مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری در مهریز تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این آیین که در محل فرمانداری مهریز برگزار شد  ازفرهنگیان و دانش آموزان برگزیده استانی  سه دوره پرسش مهر ریاست محترم جمهور ی که 10 نفر از فرهنگیان و نیز 34 نفر از دانش آموزان حائز رتبه های اول تا سوم استان را کسب نموده بودند توسط فرماندار و مدیر آموزش و پرورش مهریز تجلیل  شد .

همچنین در این مراسم از نفرات برگزیده مسابقات کتاب و کتابخوانی که با همکاری اداره کتابخانه های عمومی مهریز و مدیریت آموزش و پرورش برگزار شده بود نیز تجلیل شد.