نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مهندسین آموزش و پرورش مهریز

تجلیل از مهندسین آموزش و پرورش مهریز


به مناسبت روز مهندس
به مناسبت زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی که به روز مهندس نامگذاری شده است از مهندسین آموزش و پرورش مهریز تجلیل شد.

به مناسبت زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر الدین طوسی که به روز مهندس نامگذاری شده است از مهندسین آموزش و پرورش مهریز تجلیل شد.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز با حضور در محل کار مهندسین فرهنگی و همکاران شاغل در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش این روز را با اهدای لوح تقدیر به آنان تبریک گفت .