خبر
خبر

تجلیل مدیر آموزش و پرورش مهریز از عوامل انتظامی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی مهریز در شهرستان

تجلیل مدیر آموزش و پرورش مهریز از عوامل انتظامی برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی مهریز در شهرستان


مدیر آموزش و پرورش مهریز از عوامل انتظامی و دست اندرکاران برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور در مهریز تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در پی برگزاری مطلوب آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور در مهریز مدیر آموزش و پرورش در معیت کارشناسان حراست و روابط عمومی با حضور در فرماندهی انتظامی مهریز از فرماندهی و دست اندرکاران برگزاری نظم و حفاظت حوزه های آزمون در شهرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل نمود.

آدرس کوتاه :