نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی

تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی


معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی خبر داد.


معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی خبرداد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " سعیده بهادرزاده " گفت : به پاس زحمات معلمین استان پویش سپاس معلم توسط دانش آموزان یزدی تشکیل شد .
وی افزود: جزوات آموزشی خودآموز،فایل های صوتی،فیلم آموزشی و... تهیه و در سایت اداره تکنولوژی استان به آدرس www.tech.yazdsch.ir
بارگذاری گردیده است.
شرایط:
مختص دانش آموزان دوره ابتدایی
ارسال فیلم یا متن حداکثر در سی ثانیه
ارسال در پیام رسان داخلی ایتا به شماره تلفن ۰۹۱۴۰۷۰۱۹۹۴
https://eitaa.com/pooyeshmehriz