خبر
خبر

تصویب اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله در مدارس مهریز در جلسه شورای آموزش و پرورش

تصویب اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله در مدارس مهریز در جلسه شورای آموزش و پرورش


با حضور رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد صورت گرفت
در نشست شورای آموزش و پرورش مهریز که در آخرین روز از هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش با حضور رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله در ده درصد از مدارس مهریز مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در نشست شورای آموزش و پرورش مهریز که در آخرین روز از هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش با حضور رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله در ده درصد از مدارس مهریز مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست گفت: این طرح از جمله برنامه‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش بوده که برای اجرای راهکار‌های اصلی سند تحول بنیادین در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ در سطح کشور برای اولین بار اجرا می‌شود.

ابراهیم پیمانفر افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون‌های پیشرفت محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی اجتماعی ، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله ، استانداردسازی تمام مولفه‌ها و عوامل درون مدرسه‌ای را از اهداف مهم این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانون‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و دانش آموزان در برنامه‌های مرتبط محله و نیز حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه را از دیگر اهداف طرح تحولی" مدرسه کانون تربیتی محله" است.

وی بیان کرد: با توجه به اهداف مندرج در سند تحول بنیادین و نقش انجمن اولیا و مربیان مدارس در تقویت این ارتباطات اجرای طرح با محوریت انجمن مدارس در ۱۰ درصد از مدارس استان برگزار می‌شود.

در این نشست مقرر شد ضمن ارسال بخشنامه وزارتی به ادارات  عضو کارگروه توسط فرمانداری نسبت به برگزاری حلسات کارگروه و انخاب ده درصد از مدارس شهری و روستایی شهرستان برای اجرای طرح اقدام گردد

آدرس کوتاه :