خبر
خبر

تقویت تدین ، تفکر و تعقل در نظام آموزشی یک ضرورت است .

تقویت تدین ، تفکر و تعقل در نظام آموزشی یک ضرورت است .


آیت ناصری در دیدار با وزیر آموزش و پرورش
نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد صبح امروز دردیدار با وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت دین مداری و نقش آن درتربیت انسان ها گفت : خداشناسی و ارتباط با خدا موجب هویت بخشی و تعهد می شود .

"آیت الله محمد رضا ناصری "تفکر و عقلانیت را زمینه تقویت خودباوری و نوآوری دانست و گفت : باید زمینه ای فراهم شود که راه دانش آموزان در رسیدن به کمال علمی تسهیل شود .

آیت الله ناصری با اشاره به  نقش آموزش های قرانی در کمال و سعادت دانش آموزان به وزیر آموزش وپرورش پیشنهاد کرد که دراین مدت باقی مانده طرحی را تدوین کند که آموزش های مدارس با الفبای قرآنی آغاز شود .
وی توجه به دانشگاه فرهنگیان به عنوان عالی ترین مرجع تربیت معلم را یادآوری کرد و گفت : معلمی یک تکلیف است و دانش آموزان امانت های الهی نزد معلمان هستند و این دانشگاه باید درتربیت همه جانبه معلم به این مسائل دقت نظر داشته باشد .
امام جمعه یزددرادامه به ارزشمند بودن وقت در سیستم آموزشی شاره کرد و گفت : فرصت های آموزشی در طول سال باید به نحوی باشد که هم معلم و هم دانش آموز بتوانند به طور کامل از این فرصت استفاده کنند .
استاندار یزد : موفقیت آموزش وپرورش یزد مرهون همراهی همه عوامل تاثیر گذار استان است 
درادامه این دیدار استاندار یزد نیز در سخنان کوتاهی با قدردانی از دغدغه های نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد گفت : موفقیت های آموزش وپرورش استان یزد مرهون همراهی همه عوامل تاثیر گذار از جمله نماینده ولی فقیه ، ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، خیران ، معلمان ودانش آموزان است .
محمد علی طالبی با خیر مقدم به وزیر آموزش وپرورش اظهار امیدواری کرد سفر دکتر حاجی میرزائی به استان یزد موجب تقویت هرچه بیشتر نظام تعلیم وتربیت دراستان و رفع برخی از مشکلات در یزد باشیم
آدرس کوتاه :