نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم زمانی ثبت نام مدارس شاهد

تقویم زمانی ثبت نام مدارس شاهد


ثبت نام مدارس شاهد در سال 99-98 تذکر: جهت ثبت نام از مراجعه به سایر سایت های اینترنتی و تماس با شماره تلفن های (پیش شماره 909) خودداری نمایید.

تذکر: جهت ثبت نام صرفا از طریق سایت سجا (www.sala.medu.ir) اقدام نموده و از مراجعه به سایر سایت های اینترنتی و تماس با شماره تلفن های (پیش شماره 909) خودداری نمایید.