نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید زمان ثبت نام

تمدید زمان ثبت نامبه اطلاع كليه همكاران مي رساند زمان ثبت نام در چهار دوره
حقوق شهروندي در نظام اداري با كد 99505911 به مدت 8 ساعت
راهكارهاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با كد 92102108 به مدت 16 ساعت
مديريت كلاس درس  با كد 91401522 به مدت 32 ساعت
 مقاله نويسي با كد 99506152 به مدت 16ساعت
تا مورخ 1397/11/23 تمديد گرديده است.
لذا كليه همكاران اداري و آموزشي استان مي توانند در دوره هاي مذكور ثبت نام نمايند.