نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تنبیه بدنی دانش آموزان خط قرمز آموزش و پرورش است

تنبیه بدنی دانش آموزان خط قرمز آموزش و پرورش است


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت : تنبیه بدنی خط قرمز آموزش و پرورش است و هیچ معلمی حق تنبه دانش آموزان را ندارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر " گفت : به موجب ماده 77 آئین نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی از سوی  کادر اداری و آموزشی تخلف اداری محسوب می‌شود و برخورد قاطع و قانونی با خاطیان صورت خواهد گرفت .
وی افزود : این حرکت به هیچ عنوان پسندیده نیست و از کنار آن بی تفاوت نخواهیم گذشت معلمان باید به عنوان الگوی تربیتی در هرشرایطی بتوانند رفتار خود را کنترل کرده و از تنبیه بدنی خودداری کنند .
دانافر اظهار داشت : اداره ارزیابی عملکرد و حراست آموزش و پرورش استان در حال بررسی موضوع تنبیه بدنی هستند و برابر قانون برخورد قاطع از طریق مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت.