نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در سایت رشد آغاز شد.

ثبت نام در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در سایت رشد آغاز شد.


چگونگی ثبت نام و ارائه تولیدات در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

رئیس گروه تولید و بررسی  محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد هدف از برگزاری این جشنواره را  توسعه و تعمیق فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی، یادگیری و تولید محتوای الكترونیكی دانست وگفت : در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌ و پرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای چندرسانه‌ای متناسب با نیاز دانش‌آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی به مراكز یادگیری توجه ویژه شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "رضا دادآفرین " افزود : دانش‌آموزان (كلیه مدارس اعم از مدارس دولتی، غیردولتی، مدارس استعدادهای درخشان و مدارس استثنایی و...) ، دانش‌آموزان پایه ششم دوره‌ی ابتدایی ، دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه اول و دوم ، هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش می توانند دراین جشنواره شرکت کنند .

"دادآفرین" خاطرنشان کرد تمامی آموزگاران و دبیران دوره‌ی ابتدایی و متوسطه‌ی اول و دوم ، كلیه شاغلین مدارس استثنایی، غیردولتی و استعدادهای درخشان و...هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش، مدرسان دانشگاه فرهنگیان و كلیه كاركنان آموزشی و اداری شاغل در ادارات مدارس عادی و استثنایی نیز می توانند آثار خود را به این جشنواره ارسال نمایند.

وی با تاکیدبراین که دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان نیز می توانند دراین جشنواره شرکت نمایند افزود : دانش‌آموزان و معلمان و دانشجویان می‌توانند محصول یا محصولات خود را به‌صورت كار اشتراكی (دانش‌آموز، معلم، دانشجو، مدرس) درقالب گروههایی حداکثر چهارنفره به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند .

ایشان با اشاره به نحوه شرکت داوطلبان دراین جشنواره نیزگفت : داوطلبان از هفته دوم خردادماه با مراجعه به شبکه ملی مدارس ایران (رشد ) به نشانی ROSHD.IR دربخش ثبت‌نام جشنواره‌ی تولید محتوای الكترونیكی نسبت به  مطالعه‌ی راهنما و تكمیل فرم شركت در جشنواره (ثبت‌نام) اقدام و کد رهگیری دریافت کنند .

این مسئول تاکید کرد ثبت نام کنندگان می بایست محتوای تولیدی خود را همراه با فرم تکمیل شده حداکثر تا 15مهرماه  به اداره اموزش و.پرورش محل تحصیل یا اشتغال خود تحویل نمایند .

 "دادآفرین" از داوطلبان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33144431 گروه تولید و بررسی  محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان تماس حاصل کنند.