خبر
خبر

جزئیات زیرنظام برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

جزئیات زیرنظام برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی


از سوی شورای عالی آموزش و پرورش منتشر شد:
از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، زیرنظام برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.

 از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، زیرنظام برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، زیرنظام برنامه درسی(مصوب جلسه نهصد و هشتاد و هشتمین شورای عالی آموزش و پرورش) در افق 1404 مجموعه فرصت‌های تربیتی نظام‌مند و طرح‌ریزی شده از سطح ملی، منطقه‌ای و محلی تا مدرسه و کلاس درس و نتایج مترتب بر آن‌ها است که متربیان را برای کسب شایستگی‌های لازم جهت درک و اصلاح موقعیت بر اساس نظام معیار اسلامی در معرض آن‌ها قرار می‌دهد تا با تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش، مرتبه قابل قبولی از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد را به دست آورند.

این زیرنظام شامل ابعاد چهارگانه طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی است که با توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت در یک بافت منسجم و یکپارچه همسو و هماهنگ با غایت و اهداف نظام تربیت رسمی عمومی و سایر زیرنظام‌های شش گانه ساماندهی شده است.

جهت دریافت و مطالعه زیر نظام مذکور، اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :