خبر
خبر

جلسه بررسی مشکلات پژوهش سرای دانش آموزی مهریز برگزار شد

جلسه بررسی مشکلات پژوهش سرای دانش آموزی مهریز برگزار شد


جلسه بررسی مسائل و مشکلات پژوهش سرای دانش آموزی با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، جلسه بررسی مشکلات پژوهش سرای دانش آموزی مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز، معاونت آموزشی،مدیر پژوهشسرا و کارشناسان آموزش متوسطه و روابط عمومی  برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در این جلسه، پژوهش‌سرا را موجب کاربردی تر شدن مباحث آموزشی دانست و گفت: استقبال جمعیت دانش آموزی مهریز از پژوهش‌سرای دانش آموزی نشان از تاثیرگذاری این مرکز در ارتقای بنیه علمی‌منطقه است و به طور حتم با برنامه ریزی و فعال کردن انحمن هاجایگاه بهتری را می توان در راستای مباحث پژوهشی و تحقیقاتی در استان و حتی کشور کسب کرد.

وی افزود: رشد و توسعه پژوهش سرا سرفصل مهمی در آموزش و پرورش است و پژوهش سرای دانش آموزی علیرغم بضاعت اندک آموزش و پرورش در مهریز راه اندازی شده که با رایزنی های لازم باید قدمی برای ارتقای این مرکز برداریم. 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تشکر از فعالیت های مدیر پژوهشسرا و اعضای هیت امنا بیان داشت: پژوهشسرای دانش آموزی باید محلی برای شناسایی و شکوفایی استعدادها و ارتقای شایستگی های دانش آموزان ونیز انجام کارهای تحقیقی و پژوهشی باشد

حسینی بر بکارگیری نیروی انسانی توانا ، آشنا با کار تحقیق و پژوهش و فعالسازی انجمنهای علمی، پژوهشی در این مرکز تاکید کرد.

حسین ابوئی مهریزی مدیر پژوهشسرا در این جلسه گفت: این جلسه با محوریت بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سالانه پژوهشسرا در سال تحصیلی1399/1400 ، و ارائه گزارش از اقدامات انجام گرفته در سال تحصیلی گذشته و همچنین بررسی و ارائه راهکار برای مشکلات پژوهشسرا از جمله شیوه تامین نیروی انسانی ،تجهیزات آزمایشگاهی وسایر امکانات لازم جهت انجام تحقیق و پژوهش برگزار گردید.   

   

آدرس کوتاه :