نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز برگزار شد

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز برگزار شد


جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضای کارگروه در دفتر مدیریت تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این نشست، با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی یکی از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش است، گفت: برای جذب و نگهداشت افراد بی سواد باید محرک و الزامات بسیار قوی وجود داشته باشد تا افراد بی‌سواد انگیزه لازم برای سوادآموزی داشته باشند.

سید علی کارآموز با بیان اقدامات انجام شده در بهبود کیفیت سواد آموزی در مدیریت گفت: افزایش سوادآموزانی که به دوره های تحکیم سوادآموزی راه می یابند در جریان کیفیت بخشی به امر سوادآموزی ضروری است.

در ادامه هریک از اعضای کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی به بیان راهکارهایی در خصوص نحوه جذب و نگهداشت بی سوادان پرداختند.