نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه توجیهی اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


جلسه توجیهی برنامه های اداره کل درخصوص اجرای سند تحول بنیادین(برش شهرستانی) در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه توجیهی برنامه های اداره کل درخصوص اجرای سند تحول بنیادین(برش شهرستانی) با حضور دادآفرین رئیس اداره برنامه ریزی اداره کل در آموزش وپرورش مهریز برگزار شد.

دادآفرین در تشریح برنامه‌های آموزشی و پرورشی سند تحول در سال تحصیلی جدید گفت: تمام برنامه‌های ادارات و مدارس در سال 98 بر اساس سند تحول است.

وی افزود: اداره کل بر اساس سند تحول برنامه‌های خود را تنظیم و به شهرستانها ارسال می‌کند و شهرستانها نیز بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی ادامه داد: اداره آموزش‌وپرورش هر شهرستان باید سیاست‌ها را از اداره کل استان، در قالب برنامه دریافت کند و پس از اطلاع از سیاست‌های ابلاغی و شناسایی نیازهای مدرسه، نسبت به تعیین اولویت‌ها متناسب با شرایط هر شهرستان اقدام کند.