نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی خادمین اسکان نوروزی در مهریزبرگزار شد

جلسه توجیهی خادمین اسکان نوروزی در مهریزبرگزار شد


جلسه توجیهی خادمین اسکان نوروزی با حضور نیروهای خدماتی مدارس در مهریزبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریز معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مهریز در این همایش با تاکید بر نقش کلیدی و اساسی نیروهای خدماتی در مدارس گفت : امر تعلیم و تربیت یک کار گروهی بوده که نقش هر یک از عوامل آموزشی در پیشبرد اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت در جایگاه خود کلیدی و حساس می باشد  که در این مکانیزم پیشرفت، نقش نیروهای خدماتی نادیده گرفته نشده و در کنار دیگر عوامل ، موثر می باشد.

سید علیرضا طبایی فرد با بیان اینکه نقش سرایداران و خدمتگزاران در خدمت رسانی به مسافرین نوروزی بسیار مهم و اثر گذار است افزود: خادمین مدارس با فراهم کردن امکانات و شرایط لازم، بهترین خدمت رسانی را به میهمانان نوروزی  انجام می دهند.

وی افزود:ارزش کار شما برای خدمت دهی به میهمانان نوروزی به ویژه فرهنگیان عزیز دو چندان است و خدمت به فرهنگیان، موهبتی است که خداوند نصیب شما کرده است.

وی ادامه داد: ما نسبت به همکاران فرهنگی، در این ایام وظیفه خاصی داریم و باید بهترین امکانات و شرایط را برای آنان فراهم کنیم

میربلوکی کارشناس تعاون و مسئول ستاد اسکان مسافران نوروزی مهریز نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت و جایگاه معنوی خدمت رسانی به میهمانان نوروزی در خصوص شرایط ، نحوه پذیرش مسافران نوروزی و شرح وظایف نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس مطالبی را بیان نمود.