نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح نماد در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه توجیهی طرح نماد در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد


جلسه توجیهی طرح نماد( نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان) با حضور رئیس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه گفت: اجرای طرح «نماد» راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

شایق افزود: در چارچوب سیاست های دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش و با هدف گسترش فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس استان یزد طرح نماد در سطح مدارس اجرا می شود که در فاز اول برنامه آموزش، مشاوره، شناسایی و غربالگری، ارجاع، حمایت های اجتماعی، درمان، مراقبت، پیگیری و بازتوانی اجرایی خواهد شد

وی با اشاره به اینکه طرح "نماد" برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی از اهمیت زیادی برخوردار است از اجرای آن در شهرستان مهریز خبر داد.