نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح نماد در مهریز برگزار شد

جلسه توجیهی طرح نماد در مهریز برگزار شد


جلسه توجیهی و اجرای فرایند طرح نماد در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جلسه توجیهی و اجرای فرایند طرح نماد ( نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان) با حضور مدیر آموزش و پرورش،رییس اداره مراقبت در برابر اسیبهای اجتماعی اداره کل اموزش و پرورش استان و اعضاء در اموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید این طرح بصورت ازمایشی در 6 اموزشگاه درسال تحصیلی جدید اجرا می شود.