خبر
خبر

جلسه توجیهی مدیران پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری استان یزد برگزار شد

جلسه توجیهی مدیران پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری استان یزد برگزار شد


جلسه توجیهی مدیران پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری استان یزد که برای مدیران پایگاه های نواحی یک و دوبه صورت حضوری و برای مدیران پایگاه های سایر مناطق استان به صورت مجازی برگزار شد.

جلسه توجیهی مدیران پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری استان یزد برگزار شد.

به گزارش معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،  در این جلسه که برای مدیران پایگاه های نواحی یک و دوبه صورت حضوری  و برای مدیران پایگاه های سایر مناطق استان به صورت مجازی برگزار شد و کلیات طرح ، چالش ها و راهکارهای اجرای بهتر طرح بررسی گردید.
در این جلسه، سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان  با اشاره به ضرورت اجرای طرح به منظور  بهبود و تکمیل فرایند آموزش، جبران نارسایی ها و کاستی های آموزشی و تعمیق یادگیری دانش آموزان گفت : با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص آموزش دانش آموزان در دوران همه گیری ویروس کرونا و تشکیل کلاس ها به صورت مجازی ، در بسیاری از دانش آموزان  افت تحصیلی پنهان و آشکار مشاهده شده است و عدم چاره اندیشی در این خصوص ، به تدریج در سال های آینده تبعات خود را نشان می دهد . بنابراین اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اساسی برای کاهش افت تحصیلی دانش آموزان ضروری است .
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به هدف  اجرای طرح تثبیت  و جبران یادگیری  گفت: طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی با هدف بهبود فرایند آموزش سال تحصیلی آینده ، جبران نارسایی ها و تعمیق یادگیری دانش آموزان و کاهش فاصله آموزشی دانش آموزان به خصوص در مناطق کمتر برخوردارودر راستای توسعه عدالت آموزشی و تربیتی انجام می شود .
بهادرزاده گفت : این طرح دو گروه از دانش آموزان را تحت پوشش آموزش های جبرانی قرار خواهد داد . گروه اول دانش آموزانی که نتوانسته اندحد نصاب قبولی خرداد ماه 1401 را کسب کنندودرکارنامه خود سنجه نیاز به تلاش بیشتر را کسب کرده اند و گروه دوم دانش آموزانی که علی رغم قبولی در دروس  به تشخیص  شورای مدرسه نیازمند شرکت در کلاس های جبرانی می باشند .
با  پیگیری های صورت گرفته و تلاش مدیران مدارس ، 22892 دانش آموز دوره ابتدایی استان که در دروس ریاضی و علوم و فارسی دارای  وضعیت نیاز به تلاش و قابل قبول بوده اند در سامانه همگام ثبت نام گردیده اند و برنامه ریزی لازم برای شرکت این دانش آموزان در کلاس های تشکیل شده در 259 پایگاه صورت گرفته است.وی در خصوص پایگاه های طرح  ازمعاونین ادارات مناطق و نواحی خواست به گونه ای برنامه ریزی نمایند  که پایگاه ها از  امکانات آموزشی و تجهیزات سرمایشی مناسب برخوردار باشندواز مدارس تحت پوشش پایگاه ها خواست در معرفی آموزگاران توانمند،کمک به تجهیزامکانات آموزشی پایگاه،معرفی وپی گیری حضور وغیاب دانش آموزان معرفی شده به پایگاه مدرسه تابستانه و......بامدیر پایگاه همکاری لازم را داشته باشند.

 

آدرس کوتاه :