نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز برگزار شد

جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز برگزار شد


جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش و اعضاء در دفتر مدیریت برگزار شد

آنگاه آقای مهندس سیدعلی کارآموز مدیر آموزش و پرورش مهریز در این جلسه گفت: با عنایت به نزدیک شدن زمان ثبت نام دانش آموزان و دغدغه های اولیا محترم باید تمهیداتی اندیشیده شود تا اولیا با آرامش خاطر بتوانند طبق ضوابط و مقررات فرزندان خود را در نزدیکترین آموزشگاه محل سکونت خود ثبت نام نمایند.

 در ادامه کارشناس ارزیابی عملکرد و امورحقوقی و دبیر ستاد نظارت بر ثبت نام دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 ارسالی از اداره کل متبوع را به استحضار حاضران رساند وگفت:در اسرع وقت ابلاغ اعضای ستاد صادر و دستورالعمل ثبت نام و پوستر شماره تلفن های پاسخگویی به شکایات نیز به کلیه مدارس ارسال شده است و خواستار حساسیت مدیران مدارس در رعایت دستورالعمل ثبت نام شد.

در ادامه هریک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون موارد مذکور در دستورالعمل ارائه نمودند.