نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزش و پرورش مهریزبرگزارشد

جلسه شورای آموزش و پرورش مهریزبرگزارشد


دویست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش مهریز با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز با حضور امام جمعه،فرماندار وسایر اعضاء در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برنامه های ثبت نام دانش آموزان و ارائه گزارش ستاد نظارت بر ثبت نام،اجرای دستورالعمل ساماندهی مدرسه محور در سال تحصیلی آینده، و راه اندازی مدارس هیئت امنایی در شهرستان بحث و بررسی شد و تصمیمات لازم گرفته شد.