نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس شبانه روزی مهریز برگزار شد

جلسه مدیران مدارس شبانه روزی مهریز برگزار شد


در ا جرای دستورالعمل پروژه مهر 97 جلسه مدیران مدارس شبانه روزی مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97 جلسه مدیران مدارس شبانه روزی مهریز در اتاق جلسات مدیریت برگزار شد .

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مهریز در این جلسه با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید  اهمیت آموزش در سطح روستاها و دهستانهای شهرستان را یادآور شد وگفت : باید کار آموزش و برنامه های آموزشی و پرورشی در مدارس شبانه روزی با جدیت دنبال شود. قرار گیرد .

در ادامه مدیران مدارس شبانه روزی شهرستان مسایل مختلف آموزشی و پرورشی و همچنین مسایل مربوط به خوابگاه های شبانه روزی را مطرح نمودند و در مورد آنها به بحث و تبادل نظر شد.