نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک گروه بهبود کیفیت مهریز با مرکز فنی و حرفه ای برگزار شد

جلسه مشترک گروه بهبود کیفیت مهریز با مرکز فنی و حرفه ای برگزار شد


جلسه مشترک گروه بهبود کیفیت مهریز با مرکز فنی و حرفه ای شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش ،رئیس مرکز فنی و حرفه ای مهریز و اعضای گروه بهبود سوادآموزی در دفتر مدیریت برگزار شد تشکیل کلاسهای حرفه آموزی و مهارت آموزی برای سوادآموزان با همکاری مرکز فنی و حرفه ای در مرکز یادگیری محلی امام خمینی ( ره ) مورد تاکید قرار گرفت.