خبر
خبر

جلسه نماد در آموزش و پرورش مهریز برگزار گردید

جلسه نماد در آموزش و پرورش مهریز برگزار گردید


جلسه هماهنگی اجرای طرح نماد ( نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان ) در آموزش و پرورش مهریز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در این جلسه ضمن تقدیر ازفعالیت های انجام شده در خصوص طرح نماد درسال تحصیلی گذشته، بر لزوم تداوم این طرح و اثربخشی و توسعه آن اشاره کرد.

سید کاظم حسینی المدواری با بیان اهمیت کاهش آسیب های اجتماعی بعنوان یکی از موانع توسعه کشور ابراز امیدواری کرد  که با اجرای مطلوب طرح های پیشگیرانه شاهد شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و خانواده ها در شهرستان باشیم .

در ادامه صدیقی کارشناس مسئول اداره مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به مراحل اجرای طرح نماد اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست آموزشهای رشد مدار،در مرحله دوم شناسایی و غربالگری و در مرحله سوم حمایت های روانی و اجتماعی از دانش آموزان و خانواده های آنان صورت می گیرد.

دهقانیزاده معاون پرورشی آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست  با ابراز خرسندی از انتخاب مدارس شهرستان به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی نماد در استان گفت: نماد یک فعالیت جمعی موثر برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه است که در صورت اجرای مطلوب نتایج پایداری خواهد داشت که در این خصوص باید همه ادارات و نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند.

آدرس کوتاه :