نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برنامه های هفته پژوهش مهریز در سال96 برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه های هفته پژوهش مهریز در سال96 برگزار شد


اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های گرامیداشت هفته پژوهش با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز در دفتر مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز برگزاری همایش پژوهش با حضور دانش آموزان و فرهنگیان برتر در حوزه پژوهشی و تجلیل از آنان، برگزاری صبحگاه پژوهش در مدارس،برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان و فرهنگیان،حضور در منزل دانش آموز برتر پژوهشی شهرستان و تجلیل از وی،برگزاری دوره آموزشی اقدام پژوهی ویژه فرهنگیان و برگزاری نشست شورای پژوهشی شهرستان از مهم ترین برنامه در نظر گرفته شده جهت گرامیداشت هفته پژوهش در آموزش و پرورش مهریز است.